The Modern Review

Author: Ramananda Chatterjee
Publisher:
ISBN:
Size: 17.85 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7467
Download Read Online
Gitanjali (transliterated title Gitanya.li). Warszawa, 1922. Tr. by David Frish- man.
L10 p., plates, port. 23 ^cm. — In Hebrew. Tagore, Rabindranath. Gitanjali (
Ilahiler), tr. by Bulent Ecevit. Turkeceye Ceviren: Bulent Ecevit. Isa- bul, Ahmet
Sait Matbaasi, 4941 . 98 p., 20cm. — In Turkish. Tagore, Rabindranath. Gitanjali (
Nefesler), tr. by Ibrahim Hoyi. Istambul, Remzi Kitaben, 1942. 115 (1) p., illus. (
port., facsim.) . 30cm. — In Turkish Tagore, Rabindranath. Gitanjali, tr. by Di Di
Rege.

B Lent Ecevit

Author: Mustafa Çolak
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975052330X
Size: 49.19 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5814
Download Read Online
16 yaşında bir lise öğrencisiyken Hintli şair Tagore'un Gitanjali (İlahiler) isimli
eserini Türkçeye çevirmişti. Bu çeviriyi dönemin CHP'li Milli Eğitim Bakanı Hasan
Ali Yücel'e ithaf etmişti: “Kültür Başbuğumuz H. Ali Yücel'e; Emrinizdeki ordunun
bir neferi tarafından ilk savaş armağanı olarak... Robert Kolej talebelerinden B.
Ecevit.” İthaf yazısı Cumhuriyet'le yetişen ilk kuşağın ve II. Dünya Savaşı yıllarının
haletiruhiyesini yansıtıyordu (Akar ve Dündar, 2008: 30). Tagore'un aynı yıl
ölmesi ...

Emissaries In Early Modern Literature And Culture

Author: Gitanjali Shahani
Publisher: Routledge
ISBN: 1317144732
Size: 21.11 MB
Format: PDF
View: 4513
Download Read Online
Mediation, Transmission, Traffic, 1550–1700 Gitanjali Shahani Brinda Charry ...
the Emperor had experimented with the idea of a syncretic religion, appointing
himself religious as well as secular head of state, and finally promulgating the
Din Ilahi (or divine faith), which combined Hindu and Muslim practices with
elements of Sufism and Mongol ancestor worship.3 Such syncretism was also
shaped by Akbar's efforts at imperial expansion and need to consolidate diverse
linguistic, ...

Teki Dsp

Author: Atillâ Akar
Publisher:
ISBN: 9789753423496
Size: 40.14 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2041
Download Read Online
1941 yılı geldiğinde, henüz 16 yaşında bir gençken Nobel ödüllü ünlü Bengalli
şair Ra- bindranath Tagore'un Gitanjali-İlahiler'ini çevirdi. (Daha sonra da gene
Tagore'un Avare Kuşlar'ım ve T. S. Eliot'un Kokteyl Partisini dilimize kazandırdı.)
Buradan aldığı parayla okul harcamalarının ve pansiyon kirasının bir kısmını
karşıladı. Genç Ecevit, Robert Kolej'de bol bol demli çay içerek, mum ışığında
şiirler yazdı. Örneğin Rum kökenli arkadaşlarından Dimit- ri Andriadis okul
yıllığına Ecevit ...

D V N

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 54.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5812
Download Read Online
Lale Arslan, haz. Muştala Küpüşoğlu, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002, 108 s.
Macrife, J.M., Hint Efsaneleri, çev. Hüseyin Yılmaz, Okyanus Yayıncılık, İstanbul
2000, 220 s. Tagore, Rabindranath, Gitanjali: İlahiler, çev. İrfan Konur, Hilmi
Kitapevi, İstanbul 1944, 77 s. , Sâdhanâ, Yasamın Kavranması, çev. İbrahim
Şcner-Çiğdem Ön- ıyg dem, İz Düşüm Yayınları, İstanbul 2000, 137 s. , Şairin
Dini, çev. Hikmet Hikay, Hilmi Kitapevi, İstanbul 1949, 107 s. Valmiki, Ramayana:
Hint Destanı, çev.

Kim Bu Ecevit

Author: Orhan Koloğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 79.65 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 866
Download Read Online
Orhan Koloğlu. sunu yamnda ta§iyacak, hükümetce kararlaçtmlan açiklamalan
kendisi daktilo edecektir. ilk çiirleri, aile dostlan oían Vedat Nedim Tör'ün 'Hep Bu
Top- raktan' isimli dergisinde yayinlandi. Daha sonra dönemin sur ya- yinlayan
her dergisinde, Yucel'de, Varhk'da, Forum'da, Gök-Bö- rü'de siirleri çikmiçtir. 1
941 'de yani sadece 16 yaçmdayken Ra- bindranath Tagore'un 'Gitanjali =
ilahiler' adh eserini ingilizce- den çevirdi. Hintlinin çairliginden çok mistisizmi,
felsefesi onu ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 71.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 7266
Download Read Online
(Cuneiform Monographs, ISSN 0929-0052 ; 15) ISBN 9056930281 (AVI/5888).
TOGAN, ZEKİ VELİDİ : Kıyam-ı Basmaçiyan / Zeki Velidi Togan ; mütercim Ali
Katibi. — Tahran : Bünyad-ı Dairetü'l-Maarifi İslami, 1998. [14], 169 s. ; 21 cm.
ISBN 964447032X (A.VI/6272). TOGORE, RABINDRANATH : Gitanjali ilahiler /
Rabindranath Togore ; çev. Bülent Ecevit. — Ankara : [yayl.y.] , 1999. 188 s. ; 20
cm. (A.VI/6391 ) . TOKAY, ABDULLAH : Mecmua-i asan : 1913 April 1933 /
Abdullah Tokay.

Ecevit Ile Chp

Author: Orhan Koloğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 14.57 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2917
Download Read Online
Daha sonra dönemin siir yayin- layan her dergisinde, TücePdc, Varhk'dz, Forum'
dz Gökböriïde. si- irleri çikmistir. 1941 'de daha onalti yasindayken Rabindranath
Ta- gore'un Gitanjali, Ilahiler adh eserini Ingilizceden çevirdi. Hintli yazann
sairliginden çok mistisizmi, felsefesi onu çekmisti. Kabul et- mek gerekir ki, о yas
için hayli iddiah bir girisimdi. 1946-1950 yil- lan arasinda siirle degil sanatin her
alaniyla ilgileniyordu. Ingiltere dönüsünde Ankara'daki Helikon Dernegi'ne
katilmasi bu ...

The Religions Of India

Author: Roshen Dalal
Publisher: Penguin UK
ISBN: 8184753969
Size: 57.91 MB
Format: PDF, ePub
View: 744
Download Read Online
art of Living Aurobindo, Sri Auroville baba Barabar caves Basant Panchami
Besant, Annie birds, sacred Blavatsky, Helena Petrovna Brahmo Samaj buddhi
bulls, sacred calendars Charvaka Dabistan-i Mazahib Dadu dance, and religion
Delhi Din-i Ilahi Divine Light Mission Divine Light Society fire ghat Gitanjali
Gnosticism Gosala Maskariputra Guru Himalaya Hindutva horses, sacred Hume,
Allan Octavian Indo-Aryan Languages Indo-European Languages Indo-Iranian
Language ...